slajd4

logon

Smaller Default Larger

Zorganizowaliśmy w szkole loterie fantową z której cały dochód został przeznaczony na rzecz biednych i głodujących dzieci w Afryce. Każdy z uczniów przyniósł nawet po kilka fantów. Loteria trwała 3 dni, a łącznie zebraliśmy ok. 370zł. Dla uczniów było to wspaniała zabawa i niewielkim kosztem każdy mógł przyczynić się do poprawienia bytu tych dzieci. Dla nas 2zł to niewiele. Każdy może odmówić sobie trochę słodyczy. Dla tych dzieci często jest to ratunek przed śmiercią. Loteria jest organizowana w ramach akcji "Mieć Wyobraźnie miłosierdzia", która ma głownie na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi. Dobro, które dajemy innym będzie nam odpłacone!