slajd4

logon

Smaller Default Larger

Dziękujemy wszystkim uczniom z klasy V, VI i I gimnazjum, którzy tak licznie i chętnie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów, kształtowanie wrażliwości na sztukę i tradycje ludowe, a także integrowanie środowiska uczniowskiego. Organizatorzy konkursu chcieli też ocalić od zapomnienia miejsca, relacje, legendy, historie - po prostu - piękno małopolskich przydrożnych kapliczek.

Uczestnicy konkursu musieli przygotować prace pisemne w dowolnej formie literackiej. Mogły one dotyczyć miejsca, w którym znajduje się kapliczka, historii jej powstania, legend z nią związanych. Ponadto do tekstu trzeba było dołączyć zdjęcie kapliczki, ponieważ zostanie ono ocenione przez artystę plastyka i fotografika.

Rozstrzygnięcie konkursu 13 maja. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki:)