slajd4

logon

Smaller Default Larger

Od lutego 2012r. w szkole realizowany jest projekt pt. "Stwórzmy IM szansę na lepszą przyszłość" realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:

"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projektem objęte są dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Na podstawie złożonych przez rodziców uczniów wniosków i opinii wychowawców klas I-III, Komisja Rekrutacyjna w składzie: p. Teresa Krawczyk, p. Wiesława Kuropatwa oraz p. Grażyna Mastalerz dokonała naboru na następujące formy zajęć:

1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

2) Zajęcia dla uczniów uzdolnionych - muzycznie.

3) Zajęcia dla uczniów uzdolnionych - teatralno-recytatorskie.

4) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi w czerwcu 2013 roku.

 

Do najważniejszej tradycji w naszej szkole należą obchody Święta Babci i Dziadka. Tak też było 21 stycznia, kiedy zaproszeni Goście zebrali się w Sali, pan Dyrektor K. Madej rozpoczął uroczystość oficjalnym powitaniem zaproszonych gości. Ks. T. Bazuła  odprawił  Mszę Św. W intencji Szanownych Seniorów. Uczniowie II i III klasy przedstawili tradycyjne obrzędy związane z wizytą grupy kolędniczej w okresie Bożego Narodzenia. Uczniowie klasy I w wierszach i piosenkach wyrazili, jak bardzo kochają swoje Babcie i Dziadków.Ostatnim punktem programu artystycznego była prezentacja dzieci z Oddziału Przedszkolnego, które przedstawiły bajkę pt. „Bal pod Choinką” Po nagrodzeniu małych aktorów gromkimi brawami, dzieci obsypały swoje Babcie i Dziadków własnoręcznie wykonanymi prezentami. Każdy człowiek bez względu na to ile ma lat, wie bowiem, że Dziadkowie to uosobienie dobroci, mądrości życiowej. Są symbolem miłości, ciepła., Trudno sobie wyobrazić dzieciństwa bez Nich. Każda Babcia i Dziadek posiadają tytuł przyznany Im przez samo życie, są po prostu magistrami, a nawet doktorami życia. Dziadkowie nie krytykują, nie wyznaczają sztywnych reguł życia, potrafią słuchać, przytulić, pocieszyć, wspomóc i jak Anioły bezszelestnie czuwać nad wnukami. Po przytulaniach, słodkich buziaczkach wszyscy wspólnie wzięli udział w słodkim poczęstunku, jak zwykle przygotowanym przez Rodziców, (za co im serdecznie dziękujemy). Impreza ta cieszy się zawsze dużą popularnością i uznaniem zaproszonych gości. Celem tej uroczystości było wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku do dziadków.