slajd4

logon

Smaller Default Larger

Dnia 25 listopada 2011r. w Zespole Szkół Publicznych w Bruśniku odbył się I Gminny Turniej Profilaktyczny pod hasłem „Żyj zdrowo, nie nałogowo”. Organizatorami turnieju były Gminna Komisja Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ZSP w Bruśniku. Uroczyste zakończenie Turnieju odbyło się dnia 15  grudnia 2011r. w Zespole Szkół Publicznych w Bruśniku. Konkurs zorganizowany został pod honorowym patronatem Burmistrza  Gminy i Miasta Ciężkowice Pana Zbigniewa Jurkiewicza. Celem turnieju było promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie obszaru świadomości zagrożeń wśród dzieci i młodzieży. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ciężkowice. Został przeprowadzony w dwóch kategoriach, odrębnie dla szkół podstawowych oraz gimnazjów. Uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą, wykonali bardzo ciekawe prace plastyczne, artystyczne, prezentacje multimedialne oraz scenki o charakterze profilaktycznym. Prace  uczniów oceniło jury w składzie p. Halina Wojna, p. Anna Jasińska, p. Anna Zagała, p. Łukasz Majcher, p. Michał Sopala i p. Michał Koralik. Jury dokonało oceny i wybrało najlepsze prace w konkursach indywidualnych w danej kategorii szkół. W kategorii szkół podstawowych nagrody  przyznano następującym osobom:

- w konkursie plastycznym pt. „Wiem co robić, aby być zdrowym” klas I-III nagrody otrzymali: Kaja Wojtaczka - SP w Ciężkowicach (I nagroda), Natalia Haraf – SP nr 1 w Jastrzębi (II nagroda), Magdalena Postawa –  SP w Ciężkowicach (III nagroda), Bartłomiej Hołda –  SP nr 2 w Jastrzębi (wyróżnienie), - w konkursie na pracę artystyczną (plastyczną) nt. „Dziękuję, nie palę” w kategorii klas IV-VI nagrody otrzymali: Daria Haraf –  SP nr 2 w Jastrzębi (I nagroda,), Martyna Szostek – SP w Bogoniowicach (II nagroda),  Nikodem Kuk – SP w Jastrzębi (III nagroda), Greta Bajorek –  SP w Ciężkowicach (wyróżnienie). Dodatkową nagrodę jury przyznało Justynie Śmiertce (SP w Bruśniku) i Aleksandrze Leśniak (SP w Ciężkowicach) za wyjątkową osobowość sceniczną.W konkursie na scenkę profilaktyczną w kategorii szkół podstawowych nt. „Żyję mądrze – bez nałogów” I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Bruśniku (Krzysztof Brończyk, Justyna Śmiertka, Kamila Żaba, Izabela Bania, Vanessa Stec, Sylwia Mróz), II miejsce - Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach (Greta Bajorek, Aleksandra Leśniak, Aleksandra Szymańska, Magdalena Kuropatwa, Kinga Toporkiewicz); III miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławnej (Beata Zając, Sylwia Zając, Klaudia Jurkowska, Klaudia Jasińska, Żaneta Handzel, Katarzyna Nowak). W kategorii szkół gimnazjalnych nagrody przyznano następującym osobom:

- w konkursie wiedzy o uzależnieniach  „Znam skutki, dlatego nie biorę” nagrody zdobyli: Kamila Hołda – Gimnazjum Publiczne w Bruśniku (I nagroda), Biskup Magdalena – Gimnazjum Publiczne w Bruśniku (II nagroda), Rojek Aneta – Niepubliczne Gimnazjum w Pławnej (III nagroda),

- w konkursie na pracę artystyczną nt. „Stop nałogom” nagrody otrzymali: Szymon Haraf –Publiczne Gimnazjum w Jastrzębi (I nagroda), Małgorzata Kwaśna – Publiczne Gimnazjum w Ciężkowicach (II nagroda), Monika Dąbrowska – Publiczne Gimnazjum w Jastrzębi (III nagroda), Natalia Dzierżawska –  Niepubliczne Gimnazjum w Pławnej (wyróżnienie),

- w konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem „Znani, nieznani – przegrani” nagrody otrzymali: Kamil Kucharski – Gimnazjum Publiczne w Bruśniku (I nagroda), Kinga Basamanowicz - Gimnazjum Publiczne w Bruśniku (II nagroda), Justyna Kuropatwa - Gimnazjum Publiczne w Bruśniku (III nagroda), Patrycja Żaba - Gimnazjum Publiczne w Bruśniku i Grzegorz Hołda - Publiczne Gimnazjum w Zborowicach (wyróżnienie). W konkursie na scenkę profilaktyczną pod hasłem „Dramat – tak, ale nie życiowy” I miejsce zdobyło Gimnazjum Publiczne w Bruśniku (Michał Stec, Beata Brończyk, Justyna Kuropatwa, Rafał Potępa, Patryk Bania, Magdalena Biskup), II miejsce - Publiczne Gimnazjum w Jastrzębi (Dawid Mordawski, Magdalena Kiełbasa, Mateusz Babicz, Padoł Angelika, Konrad Telega). Podsumowując wyniki konkursów indywidualnych oraz grupowych (scenki  profilaktyczne) Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach i Gimnazjum Publiczne w Bruśniku zdobyły I miejsce w swojej kategorii szkół i otrzymały z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Ciężkowice Pana Zbigniewa Jurkiewicza Puchary GKPRPA, a reprezentacje tych szkół, jak i pozostali wyróżnieni, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. I Gminny Turniej Profilaktyczny był okazją do zaprezentowania przez szkoły różnorakich talentów uczniowskich,  a co najważniejsze - miał kształtować w dzieciach i młodzieży właściwą postawę wobec własnego zdrowia.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bruśniku już po raz trzeci wzięli udział w małopolskim projekcie  „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, którego celem jest przygotowanie młodzieży do niesienia pomocy potrzebującym. W ubiegłym roku pod opieką pani Anny Średniawy i pana Mirosława Kiełbasy  uczniowie zostali laureatami nagrody głównej i w podziękowaniu za swoją ciężką pracę wyjechali na wycieczkę – pielgrzymkę do Rzymu. Również w tym roku naszej młodzieży nie zabrakło zapału, aby kontynuować ideę wolontariatu w Bruśniku. Dlatego też dzieci bardzo chętnie przystąpiły do kolejnych działań w ramach hasła „Owocem miłości jest służba innym”. Zadania tego projektu skoncentrowały się na wspólnej modlitwie, głoszeniu przesłania bł. Jana Pawła II, zebraniu i przekazaniu środków finansowych (i nie tylko) potrzebującym w naszej okolicy i na świecie,  a także na towarzyszeniu w codziennych trudach osobom doświadczonym przez los. Dokonania naszych uczniów zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceniającą powołaną przez Kuratora Oświaty i 9.11.2011r. młodzież miała możliwość prezentacji swoich osiągnięć podczas regionalnego, uroczystego podsumowania V jubileuszowej edycji projektu w Tarnowie. W związku z tym chcielibyśmy podziękować młodzieży, która jest przyszłością narodu, że tak pięknie odpowiedziała na wezwanie Jana Pawła II, aby zawsze i wszędzie głosić miłosierdzie Boże. Dziękujemy również nauczycielom ZSP w Bruśniku i rodzicom za zaangażowanie w realizację projektu i pomoc w przygotowaniu dekoracji do występu artystycznego.

 

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.”

Oliver Wendel Holmes

Uczniowie Szkolnego Koła Historyczno – Regionalnego prowadzonego przez p. Annę Średniawę dnia 9 listopada 2011 r. wzięli udział w konkursie wiedzy  o życiu i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. W konkursie tym uczestniczyło 19 uczniów z ZSOiZ oraz gimnazjów gminy Ciężkowice. Nasi reprezentanci zdobyli kolejno: I miejsce – Rafał Potępa, II miejsce – Justyna Kuropatwa, III miejsce – Magdalena Biskup. Konkurs ten poszerzył wiedzę o wielkim Polaku – artyście i polityku związanym z naszym regionem.