slajd4

logon

Smaller Default Larger

szk muz bob

Prosimy o składanie w sekretariacie wniosków i zgłoszeń dzieci na rok szk. 2021/22

do Oddziału Przedszkolnego - w terminie do dnia 22 marca 2021r.

oraz do 1 klasy Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku - w terminie do dnia 30 marca 2021r.

Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej.

Zgłoszenie – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Bruśnik.

Wniosek – dla dzieci spoza obwodu zameldowanych poza Bruśnikiem.

word

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

 

word

 

Zgłoszenie dziecka do Oddziału Przedszkolnego dla zamieszkałych w obwodzie

 

word

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

 

word

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej dla zamieszkałych w obwodzie