slajd4

logon

Smaller Default Larger

Dnia 12.01.2017r. na uroczystym apelu odbyło się wręczenie nagród dla uczniów klas I – III gimnazjum publicznego, którzy brali udział w konkursie pt. „Henryk Sienkiewicz – noblista,  wieszcz narodowy, Wielki Rodak, najwybitniejszy pisarz polski XX w. , autor Trylogii… „ zorganizowanym przez bibliotekę szkolną w związku z ogłoszeniem 2016 roku - Rokiem  Henryka Sienkiewicza.

 Celem konkursu było:

 1. Rozwijanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie wiedzy na temat życia i twórczości Henryka  Sienkiewicza. 
 2. Upamiętnienie  ważnych  rocznic  przypadających  w  2016  roku:  170  rocznicy  urodzin,  120 rocznicy   pierwszego   wydania   "Quo  vadis"   i   100   rocznicy   śmierci   Henryka Sienkiewicza.
 3. Poznawanie i wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji.
 4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 5. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji i  korzystania z różnorodnych źródeł.

 Uczniowie mieli do wyboru jedną z poniższych kategorii:

 1. Prezentacja  multimedialna - (do 30 slajdów, czas 10 minut) na temat twórczości Henryka Sienkiewicza, w której ostatni  slajd  powinien  zawierać  bibliografię (spis  materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie z adresami stron www) – praca indywidualna.
 2. Film - (max 10 minut), w którym autorzy filmu przedstawią trzy sceny obrazujące twórczość Henryka Sienkiewicza. – praca zbiorowa do 4 osób.
 3. Fotografia - „sleeveface”  oraz  inne, na  których  znajduje  się  wybrana  książka  Henryka  Sienkiewicza, wizerunek autora bądź bohatera jego książek. – praca indywidualna.

 Jury w składzie: Anna Samek, Grażyna Bartoszek, Kazimierz Madej wyłoniło, drugie i trzecie miejsce, uwzględniając następujące kryteria:

 1. Zgodność treści prac  z hasłem przewodnim konkursu.
 2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w pracach  informacji.
 3. Poprawność ortograficzna stylistyczna, językowa i edycyjna.
 4. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
 5. Walory edukacyjne i popularyzatorskie.
 6. Ogólne wrażenie estetyczne.

Drugie miejsce w kategorii - prezentacja multimedialna zajęła Amelia Soska - uczennica klasy I GP, trzecie miejsce w kategorii - prezentacja multimedialna zajął Dawid Mróz - uczeń klasy III GP. Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie i przygotowanie prac. Panu Michałowi Sopali dziękuję za ufundowanie nagród dla uczniów.