slajd4

logon

Smaller Default Larger

Realizując projekt "Sursum Corda" naszą pomocą objęliśmy mieszkańców "Afrykańskiej wioski". Zebraliśmy kwotę 1500zł, którą przekazaliśmy Księdzu Piotrowi Koszykowi, misjonarzowi pracującemu w Tanzanii. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup żywności dla dzieci głuchych w ośrodku w Komaswa. Niżej zamieszczamy podziękowania i życzenia nadesłane przez księdza misjonarza na Święta Wielkanocne: "Pozdrawiam Wszystkich z mojej nowej placówki Komaswa. Jeszcze raz dziękuję za miłe przyjęcie w Waszej szkole. Dziękuję dzieciom za uzbierane i przekazane mi pieniądze na pomoc dla dzieci tutejszych. Z tych pieniędzy na dzień dzisiejszy zakupiłem dla dzieci głuchych w naszym ośrodku 100kg ryżu, 100kg fasoli, 25kg cukru i 4 transportery Coca Coli, to wszystko na święta. Oczywiście nie będzie to jednorazowa pomoc ale na teraz wystarczy. Wszystkim Szczęść Boże na Święta Wielkanocne. Ks. Piotr Koszyk" Zdjęcia dzieci głuchoniemych w czasie przyjęcia darów do obejrzenia w galerii.

 

 

Dnia 16.04.2010r. uczniowie naszej szkoły jak co roku uczcili pamięć polskich obywateli pomordowanych na wschodzie wiosną 1940 roku prezentując w Kościele Parafialnym w Bruśniku "Misterium Katyńskie". Gościem specjalnym uroczystości był świadek tamtych dni Pani Stanisława Wiatr-Partyka, honorowy prezes Związku Sybiraków w Tarnowie. Mieliśmy również zaszczyt gościć Wizytatora Kuratorium Oświaty w Tarnowie P. Józefa Lewickiego, Burmistrza Gminy Ciężkowice P. Józefa Szymańskiego, Przewodniczącą Rady Gminy P. Irenę Gdowską, Dyrektora Administracyjnego Placówek Oświatowych w Gminie Ciężkowice P. Annę Zagała, Sołtysa i Radnego Wsi Bruśnik P. Lucjana Dyngosza, Radnego Wsi Bruśnik P. Ireneusza Kuropatwę oraz P. Kazimierza Kiełbasę Członka Zarządu Kombatantów Gminy Ciężkowice. Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum pod kierunkiem P. Anny Średniawy i P. Mirosława Kiełbasy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny połączony z prezentacją multimedialną obrazujący okoliczności mordu katyńskiego, oraz tragizm, cierpienie i udrękę rodzin polskich oficerów zesłanych do północnego Kazachstanu. Drugą część "Misterium Katyńskiego" stanowiła "Katyńska droga krzyżowa". Podążając na Golgotę Wschodu rozważano liturgię Pisma Świętego, modlono się za pomordowanych, za ich rodziny pielęgnujące pamięć o tamtych wydarzeniach. Proszono o Miłosierdzie Boże dla katów i oprawców. W ostatniej części "Misterium Katyńskiego" uczczono pamięć zmarłego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przywołując słowa z jego przemówienia przygotowanego na tragiczną sobotę 10 kwietnia bieżącego roku. Niech będą one dla nas żywych zachętą do poszukiwania prawdy nawet za cenę życia. "Prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwala. Łączy. Przynosi sprawiedliwość. Pokazuje drogę do pojednania. Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej". Udział w uroczystościach wpłynął na kształtowanie się ducha patriotyzmu dzieci i młodzieży naszej szkoły.