slajd4

logon

Smaller Default Larger

W dniu 15 lutego 2021 roku odbyła się , później niż zwykle, uroczystość Pasowania na Ucznia i pierwszoklasiści w końcu stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Zdali swój pierwszy egzamin odpowiadając na pytania Królowej i Króla Wiedzy, w których wcielili się ich starsi koledzy- drugoklasiści. Udowodnili, że znają już litery i chętnie będą się uczyć ze swojego „ elementarza”.   Jadąc „ pociągiem” z gór aż do Gdańska wykazali się znajomością rodzinnego kraju i narodowych symboli. Złożyli ślubowanie, w którym wypowiedzieli słowa uczniowskiej przysięgi, po czym Pan Dyrektor dokonał aktu pasowania symbolicznym , wielkim ołówkiem oraz wręczył pamiątkowe dyplomy.

Zostali życzliwie przyjęci przez nieliczne grono obecnych w szkole starszych kolegów i przedszkolaków, ale koledzy nieobecni na uroczystości życzą im sukcesów w nauce oraz obiecują swoją pomoc , gdy sytuacja pozwoli się znów spotkać wszystkim uczniom na naszym szkolnym korytarzu.

Pierwszoklasiści otrzymali w prezencie od Rady Rodziców książki, a od swoich Rodziców - „ rożki obfitości”.

Witajcie i dobrze czujcie się w naszej szkole!