slajd4

logon

Smaller Default Larger

Wypełnione deklaracje ubezpieczenia wraz z wyliczona należnością   proszę składać w opisanych kopertach w sekretariacie szkoły.

Nazwisko i imię ucznia klasa……   wariant ubezpieczenia ….......... .kwota…...........…

Drodzy rodzice i opiekunowie,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną pragniemy Państwa poinformować o zmianie procedury składania wniosków oraz wypłaty stypendium socjalnego o charakterze edukacyjnym.

Wnioski o przyznanie stypendium nie będą przyjmowane osobiście! Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy zatem złożyć do pudła znajdującego się w przedsionku wejścia  do  Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach.

Wraz ze złożoną dokumentacją wnioskodawca musi dostarczyć własnoręcznie podpisane pismo o treści:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie należnej kwoty stypendium o charakterze edukacyjnym na podany niżej numer konta:

………………………………………………………………………………………………”

Następnie wnioski wraz z pismem należy zapakować do koperty oraz zaadresować:

Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych w Ciężkowicach
ul. Tysiąclecia 12
33-190 Ciężkowice
z dopiskiem „stypendium”

W razie jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić pod numer: 14 651-10-72 ASPO,
728 368 505 dyrektor ASPO Anna Zagała.

Prosimy o dostarczanie kopert z kompletem dokumentów od dnia 1.09.2020r. do 15.09.2020r.
w godzinach 9.00-15.00.

Decyzje o przyznaniu stypendium będą do odbioru w szkołach podstawowych, po uprzednim skontaktowaniu się z dyrektorem szkoły.

Prosimy o wyrozumiałość i współpracę!

 

word

Informujmy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Bruśniku odbędzie się 1 września 2020r.

godz. 8.00 – Msza Święta w kościele parafialnym

godz. 9.00 – spotkanie  z wychowawcami w klasach i odebranie podręczników.

Warunki epidemiczne spowodowane pandemią covid-19 i wynikającymi stąd ograniczeniami zobowiązują nas do przestrzegania zasad:

- noszeniem maseczek,

- dezynfekcją rąk,

- zachowaniem dystansu.

Pamiętajmy o tym uczestnicząc we Mszy Św. i podczas spotkania w szkole.

W związku z ograniczeniem wchodzenia do szkoły osób trzecich - do szkoły nie mogą wchodzić rodzice (nie dotyczy rodziców dzieci po raz pierwszy przychodzących do Oddziału Przedszkolnego)

Dyrektor Szkoły

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ - SPOT

 

10zasadplakat rodzice

10zasadplakat uczniowie