slajd4

logon

Smaller Default Larger

Klasa 8 oraz 7 wzięły udział w projekcie językowym „Der Adventkalender" – Kalendarz adwentowy. Uczniowie mieli za zadanie wykonać kalendarz adwentowy zawierający słownictwo lub zwroty językowe związane ze zwyczajami adwentowymi w krajach niemieckiego obszaru językowego. Głównym celem projektu było propagowanie nauki języka niemieckiego oraz popularyzacja wiedzy kulturowej o krajach DACHL. Organizatorką projektu była nauczycielka języka niemieckiego – Sylwia Mika. Oto wyniki naszej pracy: