slajd4

logon

Smaller Default Larger

Dnia 22 grudnia został rozstrzygnięty konkurs,   w którym Jury w składzie : pani G. Mastalerz, pani T. Krawczyk oraz pan A. Grabowski wyróżnili 4 stroiki a mianowicie: Wiktora P., Anielę i Hanię Ś., Aleksandrę P. oraz Leona Ś.

Celem konkursu było:

1. Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

2. Pobudzenie aktywności twórczej,

3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

4. Wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym,

5. Nauczanie umiejętności wykorzystania elementów z natury (szyszki, siano, nasiona, itp.),

6. Dostrzeganie możliwości ponownego wykorzystania wtórnych materiałów z odzysku,

7. Uczenie pomysłowości wykorzystanie ekologicznych materiałów.

Wyróżnionym dzieciom gratulujemy.

Wszystkie stroiki zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

Serdecznie dziękujemy za duże zaangażowanie dzieci oraz rodziców.