slajd4

logon

Smaller Default Larger

W naszej szkole uroczystość Dnia Babci i Dziadka jest tradycją, na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Powszechnie bowiem wiadomo, jak ważne miejsce w życiu i w sercu młodego pokolenia zajmują dziadkowie. Obdarzają wnuki bezinteresowną miłością, są wsparciem w każdej sytuacji, a wokół siebie roztaczają aurę spokoju, bezpieczeństwa i dobroci.

Przez okres dwóch lat nie mogliśmy zapraszać zacnych Seniorów do szkoły, ponieważ była pandemia. Dlatego też, tegoroczna uroczystość była długo wyczekiwana przez społeczność szkolną. W jej przygotowanie z dużym zaangażowaniem włączyli się nauczyciele, uczniowie i rodzice.

W dniu 26 stycznia 2023r. Babcie i Dziadkowie licznie zgromadzili się najpierw w Sanktuarium Matki Bożej, aby uczestniczyć w mszy świętej zamówionej w ich intencji. Uroczystość w szkole rozpoczęła się od wystąpienia pana dyrektora Kazimierza Madeja, który w ciepłych słowach przywitał zacnych Gości i złożył Im serdeczne życzenia. Następnie wystąpiły dzieci z przedszkola oraz klas I – IV. Dziadkowie podziwiali talent swoich wnucząt i ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Na koniec wszyscy uczniowie zaśpiewali kilka piosenek. Po występach złożyli swoim Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia i wręczyli własnoręcznie przygotowane prezenty. Dopełnieniem uroczystego spotkania był poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Jesteśmy wdzięczni Gościom, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie. Docenili tym gestem nie tylko swoje wnuczęta, ale także pracę nauczycieli i starania rodziców. Dziękujemy za wszystkie życzliwe słowa kierowane pod naszym adresem. Niech w Waszym życiu spełniają się słowa wyśpiewanej przez społeczność szkolną piosenki: „Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy…”.

Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziców za przygotowanie strojów dla dzieci i zaangażowanie w to, by uroczystość była na wysokim poziomie.