slajd4

logon

Smaller Default Larger

1 grudnia 2023r. w sali teatralnej Centrum Kultury Gminy Ciężkowice odbył się ,,VI Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej Eliza Orzeszkowa i Wisława Szymborska – damy polskiej literatury”. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klasy VI – Emilia Kipiel, Klaudia Krzywda oraz Filip Śmiertka. W pierwszej części konkursu uczniowie mieli za zadanie przeczytać wybrany fragment powieści Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem”. Następnie uczestnicy konkursu przystąpili do recytacji wybranego wiersza Wisławy Szymborskiej. Członkowie jury, dokonując oceny wystąpień, kierowali się następującymi kryteriami: dobór tekstów, poprawność przekazu, interpretacja oraz ogólne wrażenie artystyczne. Poziom przygotowania wszystkich uczestników był na tyle wysoki, że pomimo starań naszych reprezentantów nie udało się zdobyć wysokiego miejsca i otrzymać nagrody lub wyróżnienia. Należą się im jednak gratulacje za zaangażowanie, wkład pracy oraz wielką odwagę jaką wykazali się biorąc udział w tak wymagającym konkursie.